Privacy Verklaring

In deze privacyverklaring kun je kennis nemen welke persoonsgegevens ik verwerk en hoe ik hier mee om ga.

BIEN verwerkt persoonsgegevens over jouw omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf hebt verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

IP-adres
Gegevens over uw surfgedrag
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch
E-mailadres
Telefoonnummer
Adresgegevens
Geboortedatum
Geslacht
Voor- en achternaam
Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@biencoaching.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben?

BIEN verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en produkten

BIEN analyseert jouw gedrag op de website om daarmee mijn website te verbeteren en mijn aanbod van produkten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
BIEN verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals bijvoorbeeld gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

BIEN zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

BIEN verkoopt jouw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BIEN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

BIEN gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BIEN gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen mij om mijn website goed te laten werken. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik jou al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@biencoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik je om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. BIEN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

BIEN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met BIEN via info@bienstore.nl